آموزش برنامه نویسی پایتون (قسمت دوازدهم: نکات تکمیلی درباره رشته ها بخش دوم)

بازدید: 20

تاریخ: 1397/8/18

ساعت: 18:14


بخش قبلی به تعاریف تکمیلی درباره رشته ها پرداخت و با نکاتی مانند حلقه for، دستور len و استفاده از براکت ها آشنا شدیم. آموزش امروز نکات تکمیلی درباره رشته ها را به پایان خواهد رساند.

آموزش برنامه نویسی پایتون (قسمت دوازدهم: نکات تکمیلی درباره رشته ها بخش دوم)

در تعریف پایتون به بخشی از یک رشته "برش" یا اسلایس (Slice) گفته می شود. انتخاب یک برش مشابه انتخاب یک کاراکتر است که در گذشته با آن آشنا شدیم.

's = 'football fans

print (s[0:5])

خروجی چنین کدی عبارت footb خواهد بود. اپراتور [m:n] کاراکترهای بین جایگاه mام تا nام را باز می گرداند. توجه داشته باشید که عدد کاراکتر m شامل این شمارش است اما عدد کاراکتر n خیر. همچنین می توانید از این اپراتور به صورت تک عددی هم استفاده کنید. مثلا [3:] کاراکترهای سوم تا آخر را چاپ می کند و برعکس آن هم صحیح است.

'fruit = 'banana

fruit[:3]

نکته دیگر درباره این کدها آن است که نمی توانید به کمک کروشه ها یک کاراکتر داخل رشته را تغییر دهید و مثلا مشخص کنید که کاراکتر پنجم را با دستوری تغییر دهید. با این حال می توانید از تکنیک هایی مانند مثال زیر استفاده کنید:

'!greeting = 'Hello, world

new_greeting = 'J' + greeting[1:]

print (new_greeting)

 

اپراتور in

اپراتور in در دسته اپراتورهای بولی قرار می گیرد. به این معنی که خروجی آن True یا False است. خوشبختانه اپراتور in کارکردی همانند معنی انگلیسی آن دارد (in در انگلیسی به معنی درون است). یعنی زمانی که از in استفاده می کنید متوجه خواهید شد که یک کاراکتر خاص در رشته شما وجود دارد یا خیر. برای درک ساده تر کارکرد اپراتور in مثال زیر را در نظر بگیرید:

'a' in 'banana'

True

موارد مشابه


به روایت تصویر


به روایت ویدئو