آیا تلفن‌های همراه در آینده از قارچ نیرو می گیرند؟

منبع: موبنا

بازدید: 15

تاریخ: 1397/8/18

ساعت: 09:45


موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور – پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید، موفق به ایجاد روشی پایدارتر و کم هزینه‌تر برای تولید باتری های یون لیتیوم شده اند که نیروی مورد نیاز تلفن های همراه، خودروهای الکتریکی و دستگاه های دیگر را تامین می کنند. در این روش از قارچ پورتوبلو استفاده می شود.
بیشتر باتری های یون لیتیوم در حال حاضر حاوی گرافیت مصنوعی هستند که ماده ای گران و آسیب رسان به محیط زیست محسوب می شود. برای آماده ساختن گرافیت به منظور استفاده در لوازم الکترونیک، این ماده باید با مواد شیمیایی مانند اسید هیدروفلوئوریک تعامل داشته باشد که ضایعات خطرناک بسیاری تولید می کند. بر همین اساس، دانشمندان در پی روشی جایگزین بوده و نامزد ایده آل به نظر می رسد چیزی گیاهی و در دسترس خواهد بود.
مهندسان دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید، فکر می کنند قارچ پورتوبلو می تواند ماده ای مناسب برای استفاده در باتری های یون لیتیوم باشد زیرا از تراکم پایینی برخوردار بوده و دارای میزان کافی از نمک پتاسیم است که دو ماده تشکیل دهنده برای یک باتری خوب با طول عمر زیاد هستند. در حقیقت، آنها این گونه استدلال می کنند که این باتری به تدریج قوی‌تر و قوی‌تر خواهد شد و هرچه بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد ظرفیت بیشتری خواهد یافت.
به گفته “برنان کمپبل” دانش آموخته علم و مهندسی مواد از دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید، با استفاده از این قبیل مواد در باتری، تلفن های همراه آینده شاهد افزایش طول عمر خود با استفاده هرچه بیشتر خواهند بود. بخشی از این شرایط به واسطه بخش داخلی پوست قارچ پورتوبلو است که دارای ساختارهای نوار مانند کوچک است و هنگام گرم شدن به شبکه ای از کانال ها برای ذخیره انرژی باز می شود و دقیقا همان چیزی است که برای الکترودهای باتری به دنبال آن هستیم.

به روایت تصویر


به روایت ویدئو