انفجار در ترکیه 25زخمی و هفت مفقود به جا گذاشت

انفجار در ترکیه 25زخمی و هفت مفقود به جا گذاشت


بازدید: 5

تاریخ: 1397/8/18

ساعت: 23:17


به گزارش جمعه شب ایرنا، وزارت دفاع ترکیه با انتشار بیانیه ای علت این حادثه را بروز اشتباه در حین عملیات تمرین تیراندازی بیان و اعلام کرد که به دنبال این حادثه انبار مهمات سلاح های سنگین دچار انفجار شد.
وزارت دفاع ترکیه افزود که این انفجار در پایگاه نظامی واقع در منطقه شمدینلی استان حکاری در نزدیکی مرز ایران اتفاق افتاده است.
خاورم/1905**شبس**1613

موارد مشابه


به روایت تصویر


به روایت ویدئو