اورژانس به دهستان مشایخ دشمن زیاری می آید

منبع: نورآباد

بازدید: 21

تاریخ: 1397/10/20

ساعت: 13:21


بعد از آن که حوادث متعدد جاده ای و اتفاقات پیش بینی نشده باعث شد چند نفر در محدوده این دهستان جان خود را از دست بدهند،گلایه ها و انتقادات به نبود اورژانس در قسمت جنوبی دشمن زیاری بالا گرفت. بارها بهمن کشاورزی عضو شورای اسلامی سردشت تیرتاج این موضوع را مطرح و پیگیری کرد. در همین راستا بخشدار جوان و پرتلاش دشمن زیاری نهایت اهتمام خود را به کار برد تا توسط نهادهای مربوط و مدیران این مهم اتفاق بیفتد.

اورژانس به دهستان مشایخ دشمن زیاری می آید
"خبر نورآباد"- سرویساجتماعی:اصغرپارسایی:بخش دشمن زیاری دارای دو دهستان دشمن زیاری و مشایخ است، تقریبا روستاهای پرجمعیت در دهستان مشایخ واقع شده است. پرجمعیت ترین روستای این دهستان سردشت تیرتاج می باشد.
بعد از آن که حوادث متعدد جاده ای و اتفاقات پیش بینی نشده باعث شد چند نفر در محدوده این دهستان جان خود را از دست بدهند،گلایه ها و انتقادات به نبود اورژانس در قسمت جنوبی دشمن زیاری بالا گرفت. بارها بهمن کشاورزی عضو شورای اسلامی سردشت تیرتاج این موضوع را مطرح و پیگیری کرد. در همین راستا بخشدار جوان و پرتلاش دشمن زیاری نهایت اهتمام خود را به کار برد تا توسط نهادهای مربوط و مدیران این مهم،اتفاق بیفتد.
حال بهمن کشاورزی از اقدامات اولیه جهت استقرار واحد اورژانس در روستای سردشت خبر داد، کشاورزی گفت: با درخواست مکرر از نماینده مردم شهرستان های ممسنی و رستم در مجلس ، زمین محل استقرار اورژانس هوایی و زمینی در کنار زمین چمن ورزشی نقشه برداری و مورد تایید علوم پزشکی قرار گرفت.
کشاورزی گفت:نقشه برداری با حضور دکتر نوری رییس اورژانس شهرستان ممسنی،زاهد پرست نماینده دانشگاه علوم پزشکی شیراز و حاصلی نماینده بنیاد مسکن صورت گرفت.
شورای کارآفرین سردشت تیرتاج از پیگیری ها ویژه کرم کشاورزی نیز یاد کرد و گفت اعضا شورای این روستا در ادامه نیز همکاری های لازم جهت استقرار اورژانس را خواهند داشت.

موارد مشابه


به روایت تصویر


به روایت ویدئو