اولین تصاویر از آزمایش شبانه مادر بمبهای ایران در اصفهان ! + عکس ها

اولین تصاویر از آزمایش شبانه مادر بمبهای ایران در اصفهان ! + عکس ها


منبع: نوداد

بازدید: 16

تاریخ: 1397/10/21

ساعت: 12:22


در ادامه مرحله اصلی رزمایش فدائیان حریم ولایت، جنگنده بمب افکن های نیروی هوایی ارتش با استفاده از غافلگیری شبانه و در ارتفاع پست، اقدام به تمرین بمباران سنگین هوا به زمین اهداف از پیش تعیین شده کردند.

عکس / رزمایش شبانه جنگنده های ارتش در آسمان اصفهان

عکس / رزمایش شبانه جنگنده های ارتش در آسمان اصفهان

عکس / رزمایش شبانه جنگنده های ارتش در آسمان اصفهان

عکس / رزمایش شبانه جنگنده های ارتش در آسمان اصفهان

عکس / رزمایش شبانه جنگنده های ارتش در آسمان اصفهان

عکس / رزمایش شبانه جنگنده های ارتش در آسمان اصفهان


عکس / رزمایش شبانه جنگنده های ارتش در آسمان اصفهان

عکس / رزمایش شبانه جنگنده های ارتش در آسمان اصفهان

عکس / رزمایش شبانه جنگنده های ارتش در آسمان اصفهان


عکس / رزمایش شبانه جنگنده های ارتش در آسمان اصفهان

عکس / رزمایش شبانه جنگنده های ارتش در آسمان اصفهانبه روایت تصویر


به روایت ویدئو