بازدید رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا از آکادمی فوتبال دختران ایران (عکس)

بازدید رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا از آکادمی فوتبال دختران ایران (عکس)


منبع: عصر ایران

بازدید: 8

تاریخ: 1397/8/18

ساعت: 21:21


شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، جمعه ۱۸ آبان، از مرکز ملی فوتبال ایران بازدید کرد.

منبع: ایسنا

به روایت تصویر


به روایت ویدئو