باقی ماندن برخی از ظرفیت های محصولات سایپا در ایرانی کار

باقی ماندن برخی از ظرفیت های محصولات سایپا در ایرانی کار


بازدید: 39

تاریخ: 1397/8/15

ساعت: 12:33


برخی از محصولات سایپا در وبسایت رسمی سایپا همچنان ظرفیت دارند.

شرایط پیش فروش باقی مانده در وبسایت رسمی محصولات سایپا به شرح زیر می باشد:
1-تیبا SX موتور M15 یورو4
 زمان ارسال دعوتنامه مرداد98-پیش پرداخت (ریال):140,000,000
2-تیبا SX موتور M15 یورو4
دعوتنامه شهریور98-پیش پرداخت (ریال):140,000,000
3-سایپا 151SE موتورM13 یورو4
زمان ارسال دعوتنامه شهریور98-پیش پرداخت (ریال):110,000,000
4-سایپا 151SE موتورM13 یورو4
زمان ارسال دعوتنامه مرداد98-پیش پرداخت (ریال):110,000,000
5-ساینا EX
 زمان ارسال دعوتنامه شهریور98-پیش پرداخت (ریال):150,000,000

متقاضیان گرامی با مراجعه به وبسایت رسمی محصولات سایپا به نشانی saipa.iranecar.com اقدام به ثبت نام نمایید.

به روایت تصویر


به روایت ویدئو