ببینید/وقتی ترامپ اعصاب ندارد!

منبع: روز پلاس

بازدید: 12

تاریخ: 1397/8/18

ساعت: 16:26


بگو و مگوی ترامپ با خبرنگار شبکه سی ان ان را مشاهده می کنید.

برچسب ها: ترامپ Roozplus.com

موارد مشابه


به روایت تصویر


به روایت ویدئو