بهره برداری از ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی

بهره برداری از ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی


منبع: برترین ها

بازدید: 32

تاریخ: 1397/7/28

ساعت: 19:28


صبح امروز مراسم بهره برداری از ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی با حضور شهردار تهران ،رئیس شورای شهر ،استاندار تهران و مسئولان مربوط برگزار شد.

خبرگزاری تسنیم: صبح امروز مراسم بهره برداری از ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی با حضور شهردار تهران ،رئیس شورای شهر ،استاندار تهران و مسئولان مربوط برگزار شد.

بهره برداری از ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی

بهره برداری از ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی

بهره برداری از ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی

بهره برداری از ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی

بهره برداری از ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی

بهره برداری از ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی

بهره برداری از ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی

بهره برداری از ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی

بهره برداری از ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی

بهره برداری از ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی

بهره برداری از ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی

موارد مشابه


به روایت ویدئو