بیرون کشیدن جسدهای قربانیان آتش‌سوزی کالیفرنیا آمریکا از مناطق طعمه حریق شده/ تصاویر

بازدید: 10

تاریخ: 1397/8/27

ساعت: 03:02
موارد مشابه


به روایت تصویر


به روایت ویدئو