تصویر دیده نشده از ترافیک خیابان فردوسی تهران در دهه ۱۳۳۰

منبع: پارسینه

بازدید: 14

تاریخ: 1397/8/18

ساعت: 17:06


تصویر دیده نشده از ترافیک خیابان فردوسی تهران در دهه ۱۳۳۰

موارد مشابه


به روایت تصویر


به روایت ویدئو