تنبک نوازی قطعه «ساز پاییز» امیر حسین طریقت

منبع: نوا

بازدید: 35

تاریخ: 1397/8/27

ساعت: 16:28


اجرای تک نوازی تنبک در قطعه تصویری ساز پاییز توسط امیرحسین طریقت

موارد مشابه


به روایت تصویر


به روایت ویدئو