توضیحات پزشک بیمارستان گرگان درباره درگذشت «تاج الدین» و «نوربخش»

توضیحات پزشک بیمارستان گرگان درباره درگذشت «تاج الدین» و «نوربخش»


منبع: مهر

بازدید: 11

تاریخ: 1397/8/24

ساعت: 19:04


گرگان- یکی از پزشکان بیمارستان شهر گرگان درباره درگذشت «تاج الدین» و «نوربخش» براثر شدت جراحات وارده توضیح می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مداح یکی از پزشکان بیمارستان ۵ آذر شهر گرگان درباره درگذشت «تاج الدین» و «نوربخش» براثر شدت جراحات وارده توضیح می دهد.

بدنبال حادثه تصادف امروز گرگان، عوامل بیماستان گرگان از درگذشت تاج الدین و نوربخش براثر شدت جراحات وارده خبر می دهند.

موارد مشابه


به روایت تصویر


به روایت ویدئو