حال و هوای مردم هنگام مشاهده بازی فینال در پارک ها و سینماهای تهران (نود 21 آبان)

حال و هوای مردم هنگام مشاهده بازی فینال در پارک ها و سینماهای تهران (نود 21 آبان)


منبع: 90 تی وی

بازدید: 20

تاریخ: 1397/8/22

ساعت: 01:27


موارد مشابه


به روایت تصویر


به روایت ویدئو