حجاب متفاوت، کدخداییِ پاسخگو، تلویزیون آزاد

منبع: برترین ها

بازدید: 19

تاریخ: 1397/8/22

ساعت: 00:40


برنامه «بدون توقف» با حضور چند جوان دانشجو و پرسشگر و کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان طی دو قسمت در دو شب گذشته از شبکه سه پخش شد که حجاب متفاوت دانشجویان پرسشگر و پاسخگویی جناب کدخدایی در این برنامه در رسانه ها جلب توجه کرد.

برترین ها: برنامه «بدون توقف» با حضور چند جوان دانشجو و پرسشگر و کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان طی دو قسمت در دو شب گذشته از شبکه سه پخش شد که حجاب متفاوت دانشجویان پرسشگر و پاسخگویی جناب کدخدایی در این برنامه در رسانه ها جلب توجه کرد.

 

 
 
در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید
 

موارد مشابه


به روایت تصویر


به روایت ویدئو