خالکوبی عجیب یک سارق+عکس

خالکوبی عجیب یک سارق+عکس


بازدید: 11

تاریخ: 1397/8/29

ساعت: 10:43


در حاشیه پنجمین طرح دستگیری سارقان سطح شهر تهران؛ در گالری تتو‌های عجیب و دیدنی روی بدن سارقان را مشاهده می‌کنید.

خالکوبی عجیب یک سارق+عکس

خالکوبی عجیب یک سارق+عکس

خالکوبی عجیب یک سارق+عکس

خالکوبی عجیب یک سارق+عکس

به روایت تصویر


به روایت ویدئو