دانلود؛ گل روز باشگاه میلان - جیووانی لودتی به اینتر (1964)

منبع: طرفداری

بازدید: 10

تاریخ: 1397/8/24

ساعت: 19:30


طرفداری - گل روز باشگاه میلان اختصاص دارد به گل جیووانی لودتی به اینتر در سال 1964.

موارد مشابه


به روایت تصویر


به روایت ویدئو