دانلود؛ گل نمایشی جوردن پیکفورد در تمرینات تیم ملی انگلیس

منبع: طرفداری

بازدید: 24

تاریخ: 1397/8/24

ساعت: 01:06


طرفداری - جوردن پیکفورد هنگام خارج شدن از زمین تمرین، توپ را به این شکل وارد دروازه کرد.

موارد مشابه


به روایت تصویر


به روایت ویدئو