دلجویی شهردار کرمان از کودکان گل فروش

دلجویی شهردار کرمان از کودکان گل فروش


منبع: صدا و سیما

بازدید: 6

تاریخ: 1397/10/23

ساعت: 07:41


دلجویی شهردار کرمان از کودکان گل فروش شهردار کرمان از کودکان گل فروش افغانستانی که با بدرفتاری یکی از کارکنان شرکتهای پیمانکاری شهرداری کرمان مواجه شده بودند دلجویی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سید مهران عالم زاده که ساعتی پس از انتشار ویدئوی بدرفتاری با این کودکان، دستور رسیدگی فوری به موضوع و اخراج فرد متخلف را صادر کرد، شنبه شب کودکان و خانواده های انها را به شهرداری کرمان دعوت کرد. آقای عالم زاده بعد از جویا شدن حال کودکان افغانستانی و کسب اطلاع از وضع زندگی خانوادگی و تحصیلی آنها دستور داد به وضع آنها تا حد ممکن رسیدگی شود. وی همچنین با ابراز برائت از رفتار زشت یکی از کارکنان شرکتهای پیمانکاری شهرداری کرمان گفت هیچکس در هیچ موقعیت شغلی و تحت هیچ بهانه ای حق ندارد کرامت انسانها را نادیده بگیرد ، با آنها بدرفتاری کند و حقوق آنها را نقض کند .
شهردار کرمان همچنین تاکید کرد باید تلاش شود همه کودکان مهاجر افغانستانی ، مثل همسالان ایرانی خود از فرصت آموزشی و رشد مناسب بهره مند باشند و این درگرو همکاری همه نهادهای اجرایی و دستگاههای حمایتی در ایران و تعامل و همیاری دولتها و مجامع جهانی است .
روز شنبه ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که در ان فردی به دو کودک گلفروش افغانستانی که ظاهرا به علت گلفروشی در خیابان توقیف شده بودند با تحکم دستور میداد گلهای نرگس را که برای فروش آورده بودند بخورند. این ویدئو باعث جریحه دار شدن احساسات مخاطبان شد. بعد از آنکه مشخص شد این ویدئو مربوط به شهر کرمان و حوزه شهرداری است ، شهردار کرمان دستور رسیدگی فوری به موضوع و برخورد با فرد متخلف را که از کارکنان یک شرکت پیمانکاری بود صادر کرد. اقای عالم زاده همچنین در مصاحبه ای تلویزیونی از این دو کودک و خانواده های آنها و نیز از همه مردم ایران و همه کسانیکه به واسطه این ویدئو تکدر خاطر یافته اند عذرخواهی کرد .  

دلجویی شهردار کرمان از کودکان گل فروش

دلجویی شهردار کرمان از کودکان گل فروش

دلجویی شهردار کرمان از کودکان گل فروش

دلجویی شهردار کرمان از کودکان گل فروش

دلجویی شهردار کرمان از کودکان گل فروشدلجویی شهردار کرمان از کودکان گل فروشدلجویی شهردار کرمان از کودکان گل فروشدلجویی شهردار کرمان از کودکان گل فروشدلجویی شهردار کرمان از کودکان گل فروش

دلجویی شهردار کرمان از کودکان گل فروش

دلجویی شهردار کرمان از کودکان گل فروش

دلجویی شهردار کرمان از کودکان گل فروش

دلجویی شهردار کرمان از کودکان گل فروش

دلجویی شهردار کرمان از کودکان گل فروش

 

موارد مشابه


به روایت تصویر


به روایت ویدئو