رئیس سازمان صنعت و معدن خراسان شمالی بازداشت شد

رئیس سازمان صنعت و معدن خراسان شمالی بازداشت شد


بازدید: 14

تاریخ: 1397/8/10

ساعت: 11:24


به گزارش ایرنا مسلم محمدیاران روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: پرونده رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به شعبه دوم بازپرسی ارجاع و قرار بازداشت برای وی صادر و به زندان معرفی شد.
وی سیاست دستگاه قضایی را تحمل نکردن فساد در نظام اداری و دولتی دانست و افزود: برخورد با گلوگاه های فساد در دستور کار دادسرا قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: جرائم این مدیر استانی در پی تحقیق و بررسی سازمان بازرسی استان کشف شد.
محمدیاران به مدیران و مسئولان استان توصیه کرد تا در چهارچوب مقررات قانون عمل کنند.
دادستان عمومی و انقلاب بجنورد گفت: هم اکنون پرونده رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی در شعبه دوم در حال رسیدگی است.

* قاتل محیطبان اقرار به قتل کرده است
محمد یاران در بخش دیگری از مصاحبه خود با خبرنگاران با بیان اینکه قاتل محیطبان جنگل گلستان اقرار به قتل کرده است گفت: کیفر خواست توسط دادسرا صادر خواهد شد ، هم اکنون چهار نفر در خصوص این پرونده بازداشت شده اند.
محیطبان پارک ملی گلستان بیست و پنجم مهر ماه گذشته در درگیری با شکارچیان غیرمجاز به شهادت رسید و دو محیط بان دیگر هم زخمی شدند.
3007/ 6042

موارد مشابه


به روایت تصویر


به روایت ویدئو