ساحل خونین ایران کجاست ؟ + عکس ها

ساحل خونین ایران کجاست ؟ + عکس ها


منبع: نوداد

بازدید: 12

تاریخ: 1397/10/23

ساعت: 00:16


در این مطلب تصاویری دیدنی از ساحلی با رنگ عجیب شبیه به خون را مشاهده خواهید کرد.

از در خلیج فارس جزایر متعددی وجود دارد که یکی از آن ها در استان هرمزگان، جزیره کوچک هرمز بوده که ساحلی بسیار خاص دارد.

وجود مواد معدنی در خاک ها رنگ هایی متفاوت و به ویژه سرخ در این ساحل پدید آورده است.

ساحلی به رنگ خون در ایران (+ تصاویر)

ساحلی به رنگ خون در ایران (+ تصاویر)

ساحلی به رنگ خون در ایران (+ تصاویر)

ساحلی به رنگ خون در ایران (+ تصاویر)

ساحلی به رنگ خون در ایران (+ تصاویر)

ساحلی به رنگ خون در ایران (+ تصاویر)به روایت تصویر


به روایت ویدئو