سرشماری مرغ های درازپا‎ (عکس)

سرشماری مرغ های درازپا‎ (عکس)


منبع: عصر ایران

بازدید: 12

تاریخ: 1397/9/15

ساعت: 14:14


همزمان با فصل کوچ فصلی پرندگان، فعالان محیط زیست مرغ های درازپایی را که برای سپری کردن زمستان به ساحل آنجلیان شرقی انگلیس مهاجرت می کنند را سرشماری می کنند.

به روایت تصویر


به روایت ویدئو