به گزارش افکارنیوز،

لاله صبوری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: با اکبر آقاى عبدى ، بعد از ضبط عبدى شو ....

 

AndroidOnlineNewsImage.aspx