فلسفه حضور جدی در تفکر اسلامی دارد

فلسفه حضور جدی در تفکر اسلامی دارد


منبع: مهر

بازدید: 15

تاریخ: 1397/8/24

ساعت: 15:20


بررسی نقش فلسفه در وقوع و بقای انقلاب اسلامی و همچنین در توسعه و آینده آن از جمله موضوعاتی بود که در نشستی با عنوان «نسبت فلسفه و انقلاب اسلامی» در خبرگزاری مهر مورد بررسی قرار گرفت.

موارد مشابه


به روایت تصویر


به روایت ویدئو