فیلم/ آمارهای دروغ شبکه ماهواره ای بدسابقه!

فیلم/ آمارهای دروغ شبکه ماهواره ای بدسابقه!


منبع: مشرق نیوز

بازدید: 8

تاریخ: 1397/8/18

ساعت: 16:04


یک نمونه از آماربافی مجری جنجالی شبکه صدای آمریکا را مشاهده می کنید.

موارد مشابه


به روایت تصویر


به روایت ویدئو