فیلم/ شعرخوانی حمیدرضا برقعی به مناسبت لیله المبیت

فیلم/ شعرخوانی حمیدرضا برقعی به مناسبت لیله المبیت


منبع: مشرق نیوز

بازدید: 14

تاریخ: 1397/8/18

ساعت: 12:34


شعرخوانی حمیدرضا برقعی به مناسبت لیله المبیت حضرت علی(ع) را مشاهده می کنید.

موارد مشابه


به روایت تصویر


به روایت ویدئو