فیلم/ غارنشینی در قرن بیست و یکم!

فیلم/ غارنشینی در قرن بیست و یکم!


منبع: مشرق نیوز

بازدید: 11

تاریخ: 1397/8/29

ساعت: 13:58


در 60 کیلومتری پایتخت پاکستان، خانه سه هزار تن اهالی روستای حسن ابدال غارهایی است که در دیواره سنگی تپه های ایجاد شده است.

به گزارش مشرق، قدمت این غارها به حدود پنج قرن پیش و سلطنت گورکانیان باز می گردد. افزایش بهای مسکن سبب افزایش تقاضا برای این خانه ها شده است.

دانلود

موارد مشابه


به روایت تصویر


به روایت ویدئو