فیلم/ نظر متناقض روحانی درباره "دور زدن تحریم"

فیلم/ نظر متناقض روحانی درباره "دور زدن تحریم"


منبع: مشرق نیوز

بازدید: 9

تاریخ: 1397/8/18

ساعت: 10:49


تناقض حرفهای روحانی ۹۷ با ۹۵ در مقابله با تحریم ها!

موارد مشابه


به روایت تصویر


به روایت ویدئو