مالیات 6 تا 24 درصدی برای وراث متوفیان سهام عدالت

مالیات 6 تا 24 درصدی برای وراث متوفیان سهام عدالت


بازدید: 8

تاریخ: 1397/8/18

ساعت: 15:17


به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادی ایرنا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور روز 13 آبان طی نامه ای به شماره 114-97-200 میزان مالیات بر سهام عدالت متوفیان سال 95 و پس از آن را برای وراث طبقه سوم 24 درصد ابلاغ کرد.
براساس این گزارش، میزان مالیات برسهام عدالت برای وراث طبقه دوم 12 درصد و برای وراث طبقه اول نیز 6 درصد تعیین شده است.
اقتصام**9454**1584

موارد مشابه


به روایت تصویر


به روایت ویدئو