هشتاد و دومین شورای اداری کیش

منبع: صدا و سیما

بازدید: 3

تاریخ: 1397/6/26

ساعت: 22:03


هشتاد و دومین شورای اداری کیش هشتاد و دومین شورای اداری جزیره کیش با موضوع لزوم شناخت پیام عاشورا و بررسی وضعیت آموزش و پرورش جزیره برگزار شد.

موارد مشابه