«پرستو صالحی» کادوهای تولدش را دستش کرد! +عکس

منبع: روز پلاس

بازدید: 36

تاریخ: 1397/8/18

ساعت: 14:41


«پرستو صالحی» کادوهای تولدش را دستش کرد

«پرستو صالحی» کادوهای تولدش را دستش کرد! +عکس
 پرستو صالحی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: عصر جمعه را با هیچ سازی
نمی شود نواخت
الّا چنڪَ …
وقتی ڪه
می زند به دل …
مریم رضایی حامی

دکوریکور سپاس از هدایای زیباتون برای تولدم

موارد مشابه


به روایت تصویر


به روایت ویدئو