کتک خوردن شاگرد برانکو درتمرین امروز تیم ملی! + عکس

کتک خوردن شاگرد برانکو درتمرین امروز تیم ملی! + عکس


منبع: العالم

بازدید: 4

تاریخ: 1397/10/21

ساعت: 17:04


العالم -ایران /ورزشی

هنگامی که مهدی ترابی در تمرین امروز دچار اشتباه شد تمامی بازیکنان تیمملی بر سر او ریخته و حسابی ترابی را کتک می زدند.

مهاجم جدید پرسپولیس هم که در بازی اول عملکرد خوبی از خود به جای گذاشته بود به واکنش بازیکنان تیم ملی می خندید.

موارد مشابه


به روایت تصویر


به روایت ویدئو