کفش‌های لنگه به لنگه آقای رئیس در کنفرانس +عکس

بازدید: 22

تاریخ: 1397/8/29

ساعت: 00:00


کفش‌های لنگه به لنگه آقای رئیس در کنفرانس +عکس

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا در حاشیه کنفرانس مشترک اروپا و آفریقا در بروکسل یک جفت کفش با رنگ‌های متفاوت قهوه‌ای و سیاه پوشید.

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا در حاشیه کنفرانس مشترک اروپا و آفریقا در بروکسل یک جفت کفش با رنگ‌های متفاوت قهوه‌ای و سیاه پوشید، که با واکنش سریع همکاران خود رو به رو و مجبور شد جهت تعویض کفش‌های خود کنفرانس را لحظاتی ترک کند.

به روایت تصویر


به روایت ویدئو