گرمایش زمین را متوقف کنید

گرمایش زمین را متوقف کنید


منبع: مهر

بازدید: 14

تاریخ: 1397/8/26

ساعت: 15:56


هدف این رویداد تقویت جنبش جهانی توجه به تغییرات آب و هواست و فعالان محیط زیستی با این کار قصد دارند به استقبال کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی بروند که قرار است ماه آینده در لهستان برگزار شود.

موارد مشابه


به روایت تصویر


به روایت ویدئو