استخدام تعدادی کارگر جهت کار نقاشی اتومبیل در اصفهان - استخدام | نیوز پارسی

استخدام تعدادی کارگر جهت کار نقاشی اتومبیل در اصفهان

منبع: استخدام

بازدید: 3

تاریخ: 1398/1/24

ساعت: 12:55


به تعدادی کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت کار نقاشی اتومبیل در اصفهان محدوده سپاهانشهر نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۱۳۳۳۳۷۸۳۳

مطالب مشابه
به روایت تصویر


به روایت ویدئو