استخدام تعدادی کارگر ماهر و نیمه ماهر MDF در اصفهان - استخدام | نیوز پارسی

استخدام تعدادی کارگر ماهر و نیمه ماهر MDF در اصفهان

منبع: استخدام

بازدید: 5

تاریخ: 1398/1/24

ساعت: 12:55


به تعدادی کارگر ماهر و نیمه ماهر MDF در اصفهان نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۱۳۱۱۷۴۱۶۹

مطالب مشابه
به روایت تصویر


به روایت ویدئو