افزایش 33 درصدی معاشات اساتید دانشگاه های دولتی در کشور - آوا | نیوز پارسی

افزایش 33 درصدی معاشات اساتید دانشگاه های دولتی در کشور

منبع: آوا

بازدید: 5

تاریخ: 1397/12/26

ساعت: 16:32


افزایش 33 درصدی معاشات اساتید دانشگاه های دولتی در کشور
وزارت مالیه با نشر اعلامیه از افزایش 33 درصدی معاشات اساتید و اعضای کادری دانشگاه های دولتی کشورخبر داد.
 
به گزارش خبرگزاریآوا، در اطلاعیه وزارت مالیه در مورد طرح مقرره افزایش معاشات اساتید و اعضای کادری دانشگاه های های دولتی؛ گفته شده است که مقرره به زودترین فرصت به منصه اجراء گذاشته خواهد شد.
 
براساس این اطلاعیه، کمیتۀ فرهنگی اتحادیۀ استادان، مسئوده مقرره افزایش معاشات استاتید و اعضای کادرهای مسلکی را در مشوره با وزارت تحصیلات عالی تهیه نموده بود، از اینکه مقرره متذکره بشکل غیر عادلانه و نامتوازن تهیه گردیده و امکانات بودجوی نیز در آن در نظر گرفته نشده بود چندی قبل از سوی وزارت مالیه رد گردید.
 
در اطلاعیه گفته شده که برای اینکه موضوع بطور همه جانبه بررسی گردد کمیته ای در این زمینه ایجاد گردید، این کمیته که متشکل از وزارت‌خانه، تحصیلات عالی، عدلیه و مالیه می‌باشد، مقررۀ جدیدی را بادرنظرداشت اصل توازن و تعادل و امکانات بودجوی ترتیب نموده و به تاریخ 21 حوت 1397 نهایی گردیه است.
 
 وزارت مالیه به اساتید دانشگاه ها اطمینان داده است که بر اساس مقرره جدید، معاشات آنان  33 درصد نسبت به معاش فعلی شان افزایش یافته و مقرره به زودترین فرصت به منصه اجراء گذاشته خواهد شد.
 

مطالب مشابه
به روایت تصویر


به روایت ویدئو