ایتالیایی ها علیه نژاد پرستی تظاهرات کردند

ایتالیایی ها علیه نژاد پرستی تظاهرات کردند


بازدید: 10

تاریخ: 1397/8/20

ساعت: 03:17


به گزارش ایرنا، در این تظاهرات که روز شنبه در شهر رم برگزار شد، بیش از 450 انجمن، جنبش و سازمان مختلف علیه لایحه تصویبی 'امنیت و مهاجرت' دولت اعتراض کرده و خواستار پذیرش همه پناهجویان شدند.
در این تظاهرات شمار زیادی از مهاجران اتباع کرد، سنگال، هند، سوریه و سایر کشورها حضور داشتند که با شعار 'همه ما مرد و زن ، یک انسان واحد و یک هویت واحد هستیم' علیه سیاست های نژادپرستانه اعتراض کردند.
تظاهرکنندگان که در خیابان های مرکزی رم راه پیمایی کردند، خواستار حذف فوری قانون جدید امنیت و مهاجرت شدند. .
معترضان علیه اخراج پناهجویان، تهدیدهای فاشیستی، بیگانه هراسی و هر نوع تبعیض و همچنین علیه شخص 'متئو سالوینی' معاون نخست وزیر و وزیر کشور و 'لوئیجی دی مایو' معاون نخست وزیر و وزیر کار و توسعه اقتصادی شعار دادند.
تظاهرکنندگان از سراسر ایتالیا خود را با اتوبوس برای شرکت در این راه پیمایی به پایتخت رساندند.
سیاست های سخت گیرانه دولت ائتلافی ایتالیا متشکل از حزب راست گرای 'اتحاد' و جنبش '5 ستاره' در قبال پناهجویان، بستن بنادر به روی کشتی های حامل مهاجران غیر قانونی و مبارزه سرسختانه علیه آنان منجر به اعتراضات گسترده فعالان حقوق بشر و صلح طلبان و افزایش حس بیگانه هراسی در این کشور شده است.
لغو قانون 'اجازه اقامت به دلایل انسان دوستانه' و جایگزینی آن با 'اجازه اقامت ویژه' که صدور آن تنها برای بیماران، قربانیان استثمار شدید، خشونت های خانگی و مناطق مصیبت زده، و کسانی که اقداماتی با ارزش ویژه مدنی صورت داده اند، محدود می شود. تعلیق درخواست پناهندگی برای محکومین در دادگاه های بدوی و افرادی که از حیث اجتماعی خطرناک تلقی می شوند. افزایش مدت اقامت پناهجویان در مراکز اسکان موقت برای شناسایی از 3 به 6 ماه جهت تسهیل روند اخراجِ مهاجران غیر قانونی و لغو تابعیت ایتالیایی از شهروندان خارجی محکوم به جرائم تروریستی، از جمله مفاد قانون جدید امنیت و مهاجرت هستند.
اروپام**461 ** 1908

موارد مشابه


به روایت تصویر


به روایت ویدئو