اینم کله پاچه آراسته ! + عکس ها - نوداد | نیوز پارسی
اینم کله پاچه آراسته ! + عکس ها

اینم کله پاچه آراسته ! + عکس ها


منبع: نوداد

بازدید: 25

تاریخ: 1397/10/24

ساعت: 22:06


این روزها هنر بعضی از هنرمندان بسیار غیرمعمول شده و بیشتر به سوی ایفای هنرهای عجیب و غریب سوق داده می شود.

دمین هرست یکی از هنرمندانی است که با خلق آثار هنری عجیب معمولاً جنجال های زیادی را به راه می اندازد. او آثاری چون کوسه های تکه تکه شده یا گوسفندهای زخمی را ارائه داده و به تازگی در آثار هنری خود از جمجمه یک کودک استفاده کرده که جنجال زیادی را هم به راه انداخت.

هرست روی جمجمه ای که متعلق به نوزادی دو هفته ای در قرن نوزدهم بود، بیش از هشت هزار قطعه الماس به کار برده ولی با انتقاد خیلی از والدین مواجه شده است. اکنون هم یک هنرمند ناشناس از این ایده هرست استفاده کرده اما این بار به جای جمجمه انسان از جمجمه حیوان بهره برده البته او علاوه بر جمجمه از پاچه و دندان های حیوان نیز نگذشته و پس از آراستن، آنها در معرض نمایش قرار داده است.

در اینجا به تعدادی از این آثار عجیب هنری نگاهی خواهیم انداخت.

کله پاچه آراسته شده هنر دست هنرمندی ناشناس+تصاویر

کله پاچه آراسته شده هنر دست هنرمندی ناشناس+تصاویر

کله پاچه آراسته شده هنر دست هنرمندی ناشناس+تصاویر

کله پاچه آراسته شده هنر دست هنرمندی ناشناس+تصاویر

کله پاچه آراسته شده هنر دست هنرمندی ناشناس+تصاویر

کله پاچه آراسته شده هنر دست هنرمندی ناشناس+تصاویر

کله پاچه آراسته شده هنر دست هنرمندی ناشناس+تصاویر

کله پاچه آراسته شده هنر دست هنرمندی ناشناس+تصاویر

کله پاچه آراسته شده هنر دست هنرمندی ناشناس+تصاویر

کله پاچه آراسته شده هنر دست هنرمندی ناشناس+تصاویر

کله پاچه آراسته شده هنر دست هنرمندی ناشناس+تصاویر

کله پاچه آراسته شده هنر دست هنرمندی ناشناس+تصاویر

کله پاچه آراسته شده هنر دست هنرمندی ناشناس+تصاویر

کله پاچه آراسته شده هنر دست هنرمندی ناشناس+تصاویر

کله پاچه آراسته شده هنر دست هنرمندی ناشناس+تصاویر

کله پاچه آراسته شده هنر دست هنرمندی ناشناس+تصاویر

به روایت تصویر


به روایت ویدئو