برای پسردار شدن، چه فصلی اقدام کنیم؟ - نی نی بان | نیوز پارسی
برای پسردار شدن، چه فصلی اقدام کنیم؟

برای پسردار شدن، چه فصلی اقدام کنیم؟


منبع: نی نی بان

بازدید: 10

تاریخ: 1398/1/9

ساعت: 23:51


در طب سنتی توصیه میشود برایپسردار شدندر فصول معتدل یا سرد اقدام به بارداری کنید. خون در فصل سرد به عمق بدن می رود و باعث میشود که حرارت از بین نرود. به همین دلیل اندام های درونی و تناسلی گرم می شوند.
می توان گفت در فصل سرد و معتدل به خصوصی در اوایل فصل بهار اگر برای بارداری اقدام شود احتمالی پسر شدن جنین بیشتر است. اما توصیه میشود که در فصل گرم برای دختردار شدن اقدام کنند.
به این دلیل که حرارت بدن به سمت بیرون می آید (در فصول گرم مشاهده می کنید که پوست برافروخته است) برای همین اندامهای درونی دچار یک سردی می شوند، به همین دلیل احتمالدختردار شدن، بیشتر است.
 
 
 
بهترین زمان نزدیکی برای پسردار شدن
حدالامکان باید به زمانتخمک گذارینزدیک باشد. زمان تخمک گذاری خود را یاداشت کنید. در همان روز تخمک گذاری احتمال پسردار شدن بسیار بالاست. اگر چند روز قبل از تخمک گذاری رابطه داشته باشید اسپرم ها تا اون روز از بین رفته ویا اسپرم دختر زنده می ماند. شما حتما نشانه های تخمک گذاری را بشناسید که دقیق در آن روز تخمک گذاری نزدیکی داشته باشید. بنابراین 12 ساعت بعد از تخمک گذاری بهترین زمان برای پسردار شدن و چند روز بعد از روز تخمک گذاری بهترین زمان برای دختر دار شدن است.
 

برای پسردار شدن، چه فصلی اقدام کنیم؟

 

مطالب مشابه