بیش از ۵۸% مردم آمریکا به ترامپ رای نمی‌دهند - صدا و سیما | نیوز پارسی

بیش از ۵۸% مردم آمریکا به ترامپ رای نمی‌دهند

منبع: صدا و سیما

بازدید: 6

تاریخ: 1397/11/17

ساعت: 23:46


فقط پس از دوسال از آغاز ریاست جمهوری ترامپ؛ بیش از ۵۸% مردم آمریکا به ترامپ رای نمی‌دهند پنجاه و دو درصد آن‌ها معتقدند اگر انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ همین امروز برگزار شود قطعا به کسی غیر از دونالد ترامپ رای می‌دهند و شش درصد نیز معتقدند احتمالا علیه ترامپ رای می‌دهند

بیش از ۵۸% مردم آمریکا به ترامپ رای نمی‌دهند

به گزارش سرويس بين المللخبرگزاري صداوسيمابه نقل از پایگاه اینترنتی پولیتیکو؛ استیون شپارد نوشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دومین سخنرانی سالانه خود را در حالی سه شنبه شب ایراد کرد که خطرات سیاسی قابل توجهی او را تهدید می کنند.
نتایج یک نظرسنجی که پیش از سخنرانی ترامپ به وسیله پولیتیکو و مورنینگ کانسالت انجام شد، نشان می دهد اکثریت شرکت کنندگان یعنی پنجاه و دو درصد آنها معتقدند اگر انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 همین امروز برگزار شود قطعا به کسی غیر از دونالد ترامپ رای می دهند. این در حالی است که این آمار تا هفته پیش تنها چهل و هفت درصد بود. شش درصد دیگر از شرکت کنندگان معتقدند احتمالا علیه ترامپ رای می دهند.
تنها یک نفر از هر چهار نفر یعنی بیست و شش درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو قطعا به ترامپ رای خواهند داد و ده درصد هم گفتند احتمالا به ترامپ رای خواهند داد.
نظرسنجی پولیتیکو - مورنینگ کانسالت نشان می دهد نرخ رضایتمندی از ترامپ چهل و یک درصد است. از ابتدای امسال و اعلام خبر تعطیلی دولت به علت اختلاف میان کاخ سفید و کنگره بر سر بودجه احداث دیوار مرزی، نرخ رضایتمندی از ترامپ در حدود چهل درصد ثابت بوده است.
از سوی دیگر اکثریت رای دهندگان یعنی پنجاه و شش درصد آنها مخالف کاری هستند که ترامپ انجام می دهد؛ از این میان چهل و چهار درصد «قویا مخالف» هستند که تقریبا دو برابر بیست و سه درصدی است که «قویا موافق» عملکرد ترامپ هستند.
اکثریت جمهوری خواهان یعنی هشتاد و دو درصد آنها موافق عملکرد ترامپ و تنها پانزده درصد آنها مخالف عملکرد وی هستند. اما شمار بیشتری از دموکرات ها یعنی هشتاد و هشت درصد مخالف عملکرد وی هستند؛ از سوی دیگر نرخ رضایتمندی از ترامپ در میان سئوال شوندگان مستقل سی و چهار درصد و نرخ نارضایتی از وی در میان این گروه پنجاه و هشت درصد است.
از جمله مولفه های تاثیرگذار بر نارضایتی از ترامپ می توان به این موارد اشاره کرد وجود ویژگی های شخصیتی عمدتا منفی در ترامپ. به طوریکه در پاسخ به این سئوال که آیا ترامپ عملکردی جنسیت گرایانه دارد یا خیر؟ پنجاه و شش درصد شرکت کنندگان به این سوال پاسخ مثبت دادند. همچنین پنجاه و یک درصد شرکت کنندگان نیز اعلام کردند ترامپ نژادپرست است.
حدود نیمی از شرکت کنندگان یعنی پنجاه و یک درصد گفتند فکر نمی کنند ترامپ به وعده های خود عمل کرده باشد ولی چهل و یک درصد گفتند ترامپ به وعده هایش جامه عمل پوشانده است. تنها سی و شش درصد معتقد بودند ترامپ فردی صادق است.
دومین سخنرانی سالانه ترامپ فرصتی بود تا وی به تعطیلی دولت و تاکید بر لزوم احداث دیوار مرزی بپردازد آن هم در وضعی که دولت آمریکا تا ده روز آینده مجددا به بی پولی دچار می شود.
اما در مقایسه با دیگر مسائل، مردم مایل نیستند ترامپ بیشتر از این درباره احداث دیوار مرزی صحبت کند. بیش از شش نفر از هر ده شرکت کننده یعنی شصت و یک درصد معتقدند بسیار مهم است که ترامپ درباره طرح های خود برای بهبود وضع بهداشت و درمان صحبت کند. شصت درصد نیز گفتند برای آنها مهم است که ترامپ درباره اقتصاد صحبت کند.
در مقام مقایسه، تنها یک سوم شرکت کنندگان گفتند معتقدند اینکه ترامپ درباره احداث دیوار مرزی صحبت کند برای آنها بسیار مهم است. این در حالی است که تقریبا نیمی از افراد گفتند صحبت های ترامپ درباره احداث دیوار در مرز با مکزیک یا «مهم نیستند» یا اینکه «اصلا مهم نیستند».
تایلر سینکلر معاون موسسه نظرسنجی مورنینگ کانسالت گفت «با وجود بحث های داغ درباره تامین بودجه احداث دیوار مرزی، رای دهندگان ترجیح می دهند ترامپ در سخنرانی سالانه خود درباره این مسئله صحبت نکند.»
این نظرسنجی روزهای اول و دوم فوریه با جامعه آماري 1993 نفر برگزار شد.

مطالب مشابه