بیکاری چه بر سر کارکنان دولت فدرال آمریکا آورده؟ - افکار نیوز | نیوز پارسی

بیکاری چه بر سر کارکنان دولت فدرال آمریکا آورده؟

بازدید: 14

تاریخ: 1397/10/23

ساعت: 05:41


در پی تعطیلی دولت در ایالات متحده هزاران نفر بیکار شده اند و در نتیجه برای امرار معاش خود با مشکلاتی مواجه شده اند. این افراد برای تامین مخارج زندگی خود دست به دامان فضای مجازی شده اند.

بیکاری چه بر سر کارکنان دولت فدرال آمریکا آورده؟
به گزارشافکارنیوز،

بیش از 1 هزار صفحه و کمپین برای جمع آوریکمک های مردمیاز سوی کارکنان دولتایالات متحدهتاسیس شده است. کارکنانی که مدت زیادی است بدون دریافت هیچ کمکی از سوی مقامات آمریکا در وضعیت بلاتکلیف و بدونحقوقکار می کنند.

دولت ایالات متحده از دسامبر 2018 تعطیل شده است و در نتیجه کارفرمایان فدرال شروع به درخواست کمک کرده اند، زیرا تعطیلیدولتدر هفته سوم خود به سر می برد.

یک سخنگوی کمپین اعتراضی« GoFundMe »در یک بیانیه ایمیلی گفت که کارکنان دولت تقریبا 1 هزار صفحه جمع آوری کمک های مالی را برای دریافت کمک هزینه تنظیم کرده اند. این کاملا مشخص است که حداقل چند صد هزاردلاربرای هزینه های روزمره زندگی این افراد، مانند آب وبرقومواد غذاییمورد نیاز است.

سخنگوی مطبوعاتی این گروه نیز گفت: "ما برای پیشگیری از سوء استفاده های مالی از ابزارهای فنی اختصاصی استفاده می کنیم و پروتکل های متعددی را برای تأیید هویت قبل از انتقالپولانجام می دهیم."به گفته سخنگوی این پلتفرم، این کمپین ها مجموعا حدود 150،000 دلار دریافتی داشته است.

طبق گزارش سی بی اس نیوز، تعطی دولت در ماه دسامبر آغاز شد، زیرا مجلس نمایندگان و مجلسسنانمی توانستند در مورد کمک مالی به مبلغ 5 میلیارد دلار توسطرییس جمهورآمریکا دونالد ترامپ به توافق برساند. گزارش می شود بیش از 420،000 کارمند دولتی هم اکنون و در سایه این اتفاقات بدون حقوق کار می کنند.

 

مطالب مشابه
به روایت تصویر


به روایت ویدئو