تاکید سودان و آمریکا بر تقویت همکاری های سیاسی و امنیتی - مهر | نیوز پارسی

تاکید سودان و آمریکا بر تقویت همکاری های سیاسی و امنیتی

منبع: مهر

بازدید: 3

تاریخ: 1397/12/26

ساعت: 15:40


مدیرکل سرویس امنیت سودان و اعضای هیأت اعزامی از سوی کنگره آمریکا به سودان در نشست مشترک خود بر ضرورت تقویت روابط دوجانبه در زمینه های سیاسی و امنیتی تاکید کردند.

تاکید سودان و آمریکا بر تقویت همکاری های سیاسی و امنیتی

به گزارشخبرگزاری مهربه نقل از الیوم السابع، «صلاح عبدالله قوش» مدیرکل سرویس امنیت سودان و اعضای هیأت اعزامی از سوی کنگره آمریکا در جریان نشست مشترک خود بر ضرورت مبارزه به تروریسم و تقویت همکاری های دو جانبه در زمینه های سیاسی و اقتصادی و امنیتی تاکید کردند.

«عبدالله قوش» در جریان این دیدار تاکید کرد که تصمیمات اخیر عمر البشیر رئیس جمهوری سودان در زمینه عزل و نصبها با هدف محافظت از امنیت ملی کشور اتخاذ شده است.

قرار است اعضای هیأت کنگره آمریکا امروز با دیگر مقامات سودانی دیدار و در خصوص روابط دو جانبه رایزنی کنند.

آنها هم چنین نشستی با مخالفان سودانی برگزار خواهند کرد. سودان اخیرا شاهد برگزاری تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به سیاستهای نظام حاکم این کشور و اوضاع بد اقتصادی بوده است.

مطالب مشابه
به روایت تصویر


به روایت ویدئو