تبریک می گم یک و هشتصد تو راهه! - آفتاب | نیوز پارسی
تبریک می گم یک و هشتصد تو راهه!

تبریک می گم یک و هشتصد تو راهه!


منبع: آفتاب

بازدید: 11

تاریخ: 1397/10/24

ساعت: 22:24


پیشنهاد محمود احمدی نژاد برای افزایش یارانه ها به نهصد هزار تومان، سوژه انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرام ماهنامه طنز و کارتون خط خطی شد.

پیشنهاد محمود احمدی نژاد برای افزایش یارانه ها به نهصد هزار تومان، سوژه انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرام ماهنامه طنز و کارتون خط خطی شد.

مطالب مشابه
به روایت تصویر


به روایت ویدئو