تدوین ضوابط درجه بندی اقامتگاه‌های بوم گردی کشور - میزان | نیوز پارسی

تدوین ضوابط درجه بندی اقامتگاه‌های بوم گردی کشور

منبع: میزان

بازدید: 11

تاریخ: 1397/11/17

ساعت: 23:34


خبرگزاری میزان- معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از تدوین ضوابط درجه بندی اقامتگاه‌های بوم گردی کشور با رویکرد توجه به کیفیت این واحد‌ها و نظارت بر خدمات ارائه شده خبر داد.

تدوین ضوابط درجه بندی اقامتگاه‌های بوم گردی کشور

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان، ولی تیموری در دیدار با اعضای هیات مدیره «تشکل جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بومگردی» و همچنین «انجمن بانوان فعال در صنعت گردشگری و صنایع دستی» گفت: جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بومگردی یکی از تشکل‌های تخصصی است که بر اساس مقررات و ضوابط ابلاغی از سوی سازمان تشکیل شده و انصافا در پیشبرد سیاست‌های کار‌ساز ما در حوزه اقامتگاه‌های بوم گردی تاثیر گذار است.

وی افزود: با توجه به ضعف موجود در حوزهزیرساخت‌هایاقامتی گردشگری، اقامتگاه‌های بوم گردی نقش موثری در این زمینه ایفا کرده است؛ از سوی دیگر اقامتگاه‌های بوم گردی معرف فرهنگ بومی کشور هستند و به دلیل همین ویژگی مورد انتخاب بیشتر گردشگران اعم از داخلی و خارجی است؛ چرا که گردشگران امروز با گرایشات جدید در پی تعامل و ارتباط با جامعه محلی هستند تا اصالت فرهنگی و تاریخی منطقه را به معنای واقعی درک کنند.

تیموری خاطرنشان کرد: در کنار اهمیت به مقوله کمیت و تعداد و تنوع اقامتگاه‌های بوم گردی، در حال حاضر تمرکز معاونت گردشگری بر مقوله ارتقاء کیفیت اقامتگاه‌های بوم گردی است.

معاون گردشگری کشور با بیان اینکه قبلا ضوابط ساده‌ای تهیه و حداقل‌هایی برای تبدیل واحد‌های بومی به اقامتگاه‌های بوم گردی در نظر گرفته شده بود افزود: در حال تدوین ضوابط ایجاد اقامتگاه‌های بوم گردی مبتنی بر ضوابط تجهیزاتی، خدماتی، استاندار‌های کیفی و حتی شاخص‌های مربوط به توسعه پایدار و دسترسی و دیگر شاخص‌ها در ایجاد، و تبدیل و تجهیز اقامتگاه‌های بوم گردی در قالب یک کارگروه فنی مشترک مرکب از صاحبنظران علمی و اجرایی کشور هستیم و جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم گردی نیز در این کارگروه عضویت دارد.

این مقام مسئول تصریح کرد: با توجه به ارزیابی‌های به عمل آمده هم اکنون آموزش و ظرفیت سازی در بخش نیروی انسانی فعال در حوزه اقامتگاه‌های بوم گردی ضرورتی اجتناب ناپذیر است و بدون تردید جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم گردی باید در برنامه‌های سازمان در این حوزه مشارکت فعال داشته باشد که البته همیشه اعلام آمادگی کرده است.

وی در ادامه اظهار داشت: حمایت از اهداف تخصصی تشکل‌ها و کسانی که در حوزه گردشگری فعالیت دارند در اولویت سیاست‌های سازمان است و این معاونت با مشورت تشکل‌های غیر دولتی مرتبط و در چارچوب بستر قانونی ایجاد شده در برنامه ششم توسعه برنامه‌هایی را در این بخش در دستور کار قرار داده که واگذاری امور تصدی گری به تشکل‌ها و ایجاد ساز و کاری برای درآمدزایی پایدار برای آن‌ها از جمله این برنامه هاست.»

مطالب مشابه