به گزارش افکارنیوز،

مسعود گودرزی، در خصوص بحران سوریه گفت: مسائل بسیاری وجود دارد که بحران سوریه را تحت تأثیر مسائل منطقه ای قرار داده و باعث اطاله بحران می شود.

نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس در ادامه اطاله بحران سوریه را به دلیل موازنه در نیروهای حامی معارضان و مداخله گری دانست و افزود: از لحاظ علمی در تبارشناسی بحران های بین المللی و منطقه ای یکی از عوامل اطاله بحران رسیدن به یک موازنه است.

موازنه در سوریه به نفع محور مقاومت سنگین شده است

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز شاهد اندکی موازنه در امور سوریه هستیم و در ادامه این موازنه باعث نوعی مشارکت و همکاری به خصوص در حوزه ادلب شده است.

گودرزی در ادامه درباره نقش سازمان ملل در حل بحران سوریه یادآور شد: موفقیت نمایندگان سازمان ملل در سوریه مبحثی فرعی بوده و اصل موضوع بازیگران اصلی در سوریه هستند که به موازنه آن هم به نفع محور مقاومت رسیده و باعث شده اند شرایط فعلی شرایطی دارای آرامش باشد.

 

نقشه سوریه

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: بحران سوریه در شرایطی حل می شود که شاهد مداخله سایر کشورها در مسائل سوریه نباشیم و آنها نیز اجازه بدهند گروه های معارض با دولت گفت و گو داشته و مسائل را خودشان حل کنند.

سازمان ملل متحد نباید گروه‌های تروریست را به عنوان نماینده مردم در مذاکرات شناسایی کند

وی در ادامه تصریح کرد: گروه های معارض سوری تروریست نیستند اما در کنار آنها گروه های مزدوری فعالیت می کنند که از سوی برخی کشورهای غربی و عربی حمایت های خاصی می شوند و عمدتا به دنبال بحرانی کردن وضعیت موجود سوریه هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان درباره وظیفه نماینده سازمان ملل در امور سوریه خاطرنشان کرد: سازمان ملل در دوران دو نماینده پیشین خود در پاره ای از موارد تروریست ها را به عنوان نمایندگان مردم طرف مذاکره قرار می دادند در حالی که این گروه ها طرف مردم نیستند بلکه می خواهند مشکلات سوریه را افزایش دهند از این رو دولت سوریه به حق خواستار این است که نماینده جدید سازمان ملل در امور سوریه منافع ملت سوریه را در نظر داشته باشد.