تصمیمات کارگروه مقابله با تحریم ابلاغ شد - مشرق نیوز | نیوز پارسی
تصمیمات کارگروه مقابله با تحریم ابلاغ شد

تصمیمات کارگروه مقابله با تحریم ابلاغ شد


منبع: مشرق نیوز

بازدید: 9

تاریخ: 1397/11/17

ساعت: 21:08


تصمیمات کارگروه مقابله با تحریم در خصوص افزایش قیمت و کمبود برخی اقلام از جمله تسهیل در ثبت سفارش و واردات قطعات و لوازم یدکی ابلاغ شد.

به گزارش مشرق،عباس قبادیمعاون بازرگانی داخلیوزارت صنعت، معدن و تجارت،در بخشنامه‌ای بهسازمانهایصنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور تصمیمات جلسات کارگروه مقابله باتحریمرا ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: احتراماً با توجه به نامه شماره ۶۰/۲۳۸۱۳۰ مورخ ۹۷.۹.۱۴ مقام عالی وزارت در خصوص ابلاغ تصمیمات جلسات کارگروه مقابله با تحریم در وزارت متبوع و در راستای بند ۲ تصمیمات جلسه مذکور مبنی بر اینکه «با عنایت بهگزارشهایمتعدد واصله از دستگاه‌های نظارتی در خصوص افزایش قیمت و کمبود لوازم یدکی مقرر گردید همانند لاستیک، ثبت سفارش قطعات و لوازم یدکی بدون الزام رعایت سقف عملکرد واردات سال قبل و بدون نیاز به کنترل عدم ساخت داخل (نظام تعرفه‌ای کفایت است) و اخذ تعهد محضری مربوطه و معرفی اتحادیه‌ها، انجمن‌ها وسازمانهایصمتاستانی تسهیل و اقدام گردد»، ضروری است به منظور تسهیل در ثبت سفارش و واردات قطعات و لوازم یدکی (در جهت مقابله با تحریم‌ها)، دستور فرمائید ضمن تبیین فرایندهای لازم نسبت به عملیاتی نمودن مصوبه مذکور اقدام نموده و گزارش اقدامات را مستمرا به این معاونت ارسال نمایند.

منبع: مهر

مطالب مشابه