تصویر دیده نشده از ترافیک خیابان فردوسی تهران در دهه ۱۳۳۰ - پارسینه | نیوز پارسی

تصویر دیده نشده از ترافیک خیابان فردوسی تهران در دهه ۱۳۳۰

منبع: پارسینه

بازدید: 22

تاریخ: 1397/8/18

ساعت: 17:06


تصویر دیده نشده از ترافیک خیابان فردوسی تهران در دهه ۱۳۳۰

مطالب مشابه