تصویر کمک خلبان هواپیمای سانحه دیده ارتش همراه با سردار سلیمانی - العالم | نیوز پارسی
تصویر کمک خلبان هواپیمای سانحه دیده ارتش همراه با سردار سلیمانی

تصویر کمک خلبان هواپیمای سانحه دیده ارتش همراه با سردار سلیمانی


منبع: العالم

بازدید: 29

تاریخ: 1397/10/24

ساعت: 22:44


مطالب مشابه
به روایت تصویر


به روایت ویدئو