تعبیر دیدن نگهبان (محافظ) در خواب - حرف تازه | نیوز پارسی
تعبیر دیدن نگهبان (محافظ) در خواب

تعبیر دیدن نگهبان (محافظ) در خواب


منبع: حرف تازه

بازدید: 102

تاریخ: 1397/9/10

ساعت: 20:02


Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

تعبیر دیدن نگهبان (محافظ) در خواب

تعبیر خواب نگهبان : نگهبان و یا محافظ در حفاظت و نگهداری جان و مال افراد کوشا است. نگهبانی از زمان‌های گذشته معمول بوده و حتی قبایل ابتدایی که در داخل غارها و جنگل‌ها زندگی می‌کردند برای ایجاد امنیت خود با گماردن عناصر تأمین، قبیله خود را از خطر حیوانات و سایر انسان‌ها محفوظ می‌داشته‌اند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب نگهبان (بادیگارد) را برای شما آماده کردایم.

تعبیر خواب نگهبان

تعبیر خواب نگهبان ابن سیرین

ابن سیرین گوید: تعبیر نگهبان، کسی است که قدر و منزلت و احترام و حاکمیت دارد و مراقب کارها و متوجه و نگران مردم می‌باشد.
اگر ببینی از اهل و نزدیکان به درستی نگهبانی و حراست می‌کنی، تعبیرش سود و منفعت در دنیا و آخرت می‌باشد.
اگر ببینی از افراد درستکار و پرهیزکار نگهبانی و حراست می‌کنی، یـعـنـی از آن‌ها به تو خیر و منفعت دینی می‌رسد.
اگر ببینی در سرای «پادشاه» نگهبانی می‌کنی، یـعـنـی پادشاه به تو خیر و منفعت می‌رساند، اگر بازرگان باشی و این را در خواب ببینی تعبیرش این است که در تجارت به سود و منفعت بسیاری می‌رسی .

تعبیر خواب نگهبان منوچهر مطيعی تهرانی

منوچهر مطيعی تهرانی گوید: اگر ديديد درباني در خانه شما ايستاده مال و دارايي شما به خطر مي افتد. کسي چشم طمع به پول شما مي دوزد يا از شما چيزي مطالبه مي کند که داريد و نمي خواهيد بدهيد.
اگر ديديد خودتان جايي دربان شده ايد باطنا نگران پول و دارايي خويش هستيد يا حاجتي داريد که نمي خواهيد افشا کنيد و به کسي بگوييد.
اگر ديديد خودتان جلوي در خانه خودتان نگهباني و درباني مي کنيد مال خود را خرج مي کنيد يا همسرتان پول شما را هدر مي دهد.
اگر درباني را مقابل دري ايستاده ديديد و پشت آن در چيزي نبود يا احيانا جاده اي بود به سفر مي رويد و اگر پشت آن در خانه اي قرار داشت با شخصي بر مي خوريد که به شما احتياج دارد. کسي هست که از شما کمک مي خواهد و اگر آن خانه مجلل بود و مجلل تر و بزرگتر از خانه خودتان به نظر مي رسيد شما به کسي محتاج مي شويد و از او ياري مي طلبيد.

تعبیر خواب نگهبان آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید: ديدن نگهبان در خواب ، علامت آن است كه زندگي شما به راحتي اداره مي شود . و همواره مدافعان مهرباني پشتيبان شما خواهند بود .
اگر در خواب نگهبانى ببينيد، علامت آن است كه از زندگى خود راضى هستيد.

تعبیر خواب نگهبان در کتاب سر زمین رویاها

خواب نگهبان : امنيت در كار
با يك نگهبان حرف مي زنيد : ايام خوش در انتظار شماست
شما نگهبان هستيد : از شما دزدي خواهد شد .
يك نگهبان به شما خوبي مي كند : پولتان را به هدر مي دهيد .
براي يك نگهبان يك گرفتاري با زندانيان ايجاد شده : مرگ يكي از نزديكان
شما در حال نگهباني هستيد : از بي نزاكتي و خشونت در حرف زدن بپرهيزيد .
نگهبان شب هستيد : غم
يك نگهبان را مي زنيد : يك زندگي موفق در پيش داريد .
يك نگهبان يك زنداني را با خود مي برد : دوستان به شما توهين خواهندكرد .
يك نگهبان يا محافظ را مي كشيد : پول از دست مي دهيد .
يك نگهبان بانك : شما قلب بسيار رئوفي داريد .
يك نگهبان هتل : يك رقيب ، عشق شما را ميربايد
يك نگهبان پارك : ناكامي
نگهبان باغ وحش : احترام
تعدادي نگهبان : يك رفاقت جديد در پيش داريد .
در روز نگهباني مي كنيد : عذاب
نگهبان يك ولگرد را مي گيرد : اشتباهاً مرتكب خطا مي شويد .
نگهبان شما را مي گيرد : علامت امنيت

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.